Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kyšice
Kyšiceokres Kladno

Poplatky

ODPADY:

750,- Kč - za poplatníka a kalendářní rok

Jedná se o místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022.

 

POPLATEK ZA PSA:

150,- Kč - za jednoho psa a kalendářní rok 

Jedná se o místní poplatek ze psů dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019. 

 

STOČNÉ:

990,- Kč - za osobu žijící v obci a kalendářní rok

990,- Kč - za drobnou provozovnu v obci a kalendářní rok 

3 500,- Kč - za restaurační zařízení v obci a kalendářní rok

Jedná se o poplatek za plynulé a bezpečné odvádění odpadních vod kanalizačním systémem dle Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod a schválené výše stočného na zasedáné OZ č. 12 ze dne 12.12.2022 a na zasedání OZ č. 3 ze dne 12.4.2023. 

 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ: 

Sazba poplatku činí za každý započatý m2 a každý započatý den:

- za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb.....10,- Kč

- za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje.........................10,- Kč

- za umístění zařízení sloužící pro poskytování prodeje.......................................................10,- Kč

- za provádění výkopových prací...........................................................................................................10,- Kč

- za umístění stavebních zařízení...........................................................................................................5,- Kč

- za umístění reklamních zařízení.........................................................................................................10,- Kč

- za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí...........................................10,- Kč

- za umístění zařízení cirkusů....................................................................................................................5,- Kč

- za umístění skládek.....................................................................................................................................10,- Kč

- za umístění vyhrazení trvalého parkovacího místa................................................................10,- Kč

- za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce...............................................................5,- Kč

- za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce............................................................5,- Kč

- za užívání veřejného prostranství pro reklamní acek............................................................10,- Kč

- za užívání veřejného prostranvtví pro potřeby tvorba film. a televizních děl........10,- Kč.

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

- za užívání veřejného prostranství pro kulturní akci....................................................300,- Kč/rok

- za užívání veřejného prostranství pro sportovní akci.................................................300,- Kč/rok

- za užívání veřejného prostranství pro reklamní akci...........................................200,- Kč/měsíc

- za vyhrazení trvalého parkovacího místa....................................................................300,- Kč/měsíc.

Jedná se o místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019. 

 

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Interaktivní mapa

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky