Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kyšice
Kyšiceokres Kladno

Poplatky

PLATEBNÍ PORTÁL ZDE:

(aktivní pro obec Kyšice od 1. 1. 2024)

https://platby-sc.cz/obce#obce

 

ODPADY:

900,- Kč - za poplatníka a kalendářní rok

Jedná se o místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2023.

 

POPLATEK ZA PSA:

150,- Kč - za jednoho psa a kalendářní rok 

Jedná se o místní poplatek ze psů dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2023. 

 

STOČNÉ:

1020,- Kč - za osobu žijící v obci a kalendářní rok

1020,- Kč - za drobnou provozovnu v obci a kalendářní rok 

3600,- Kč - za restaurační zařízení v obci a kalendářní rok

Jedná se o poplatek za plynulé a bezpečné odvádění odpadních vod kanalizačním systémem dle Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod a schválené výše stočného na zasedáné OZ č. 9 ze dne 18.12.2023. 

 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ: 

Sazba poplatku činí za každý započatý m2 a každý započatý den:

- za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb.....10,- Kč

- za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje.........................10,- Kč

- za umístění zařízení sloužící pro poskytování prodeje.......................................................10,- Kč

- za provádění výkopových prací...........................................................................................................10,- Kč

- za umístění stavebních zařízení..........................................................................................................10,- Kč

- za umístění reklamních zařízení.........................................................................................................10,- Kč

- za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí...........................................10,- Kč

- za umístění zařízení cirkusů...................................................................................................................10,- Kč

- za umístění skládek.....................................................................................................................................10,- Kč

- za umístění vyhrazení trvalého parkovacího místa................................................................10,- Kč

- za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce..............................................................10,- Kč

- za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce...........................................................10,- Kč

- za užívání veřejného prostranství pro reklamní acek............................................................10,- Kč

- za užívání veřejného prostranvtví pro potřeby tvorba film. a televizních děl........10,- Kč.

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

- za užívání veřejného prostranství pro kulturní akci....................................................300,- Kč/rok

- za užívání veřejného prostranství pro sportovní akci.................................................300,- Kč/rok

- za užívání veřejného prostranství pro reklamní akci...........................................300,- Kč/měsíc

- za vyhrazení trvalého parkovacího místa....................................................................300,- Kč/měsíc.

Jedná se o místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2023. 

 

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Interaktivní mapa

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky