#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Současnost obce

O obci Kyšice

Obec Kyšice se rozkládá v jižní části okresu Kladno nedaleko města Unhoště (viz geografické údaje). Rozloha katastru obce je 650 ha, nadmořská výška přibližně 400m. Obec leží v mírně zvlněné krajině, kde převažují pole a louky. Jižním směrem začínají rozsáhlé křivoklátské lesy, vyhledávaná rekreační oblast.


Obec se vytvořila při tvrzi, která zde stála již ve 13.století. První písemná zmínka pochází z roku 1316 (viz historie). Dominantou obce je kaple sv. Floriána, postavená ze sbírky občanů v roce 1863. Ze sbírky a darů občanů byla též postavena v letech 1924 – 25 sokolovna, která se stala po dlouhou dobu centrem kulturního dění v obci. Objekt sokolovny získala obec Kyšice od Obce sokolské (Sokol) v roce 2004. V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce objektu na sportovní a kulturní centrum obce pomocí dotace z ROPu Střední Čechy. Byl zrekonstruován malý a velký sál, salonek, přísálí a přistavěny haly pro squash a lukostřelbu, postaveno venkovní hřiště. Od roku 2018 funguje ve sportovní hale také Sportbar Sokolovna.

 

V obci Kyšice žije v současné době 636 obyvatel. Průměrný věk obyvatel je 41,26 roku. Dětí do 15-ti let je 84. V obci žije 22 občanů cizí státní příslušnosti.
Z hlediska hygieny životního prostředí je území klasifikováno jako vhodné – velmi vhodné. Je v dobré dopravní dostupnosti Prahy, Kladna, Rakovníka a Berouna.
Občané využívají možnosti zaměstnání ve firmách Ryor - výroba přírodní kosmetiky, Veseta – výroba nápojů a TAPO – výroba a prodej punčochového zboží. V obci je několik osob samostatně výdělečně činných, které nevytvářejí pracovní místa. Místní sdružení zahrádkářů provozuje moštování ovoce.
Pověřeným obecním úřadem pro obec Kyšice je MěÚ Unhošť. Úřadem s rozšířenou působností je Magistrát města Kladna.

Územní plán Obce Kyšice, zpracovatel ing. arch. I.Tichá, pořízený dle platného stavebního zákona, byl schválen 11.4.2011.

Společenský život v obci a aktivity občanůRybník

Činnost různých spolků, organizací a sdružení patřila vždy neodmyslitelně k životu v naší obci. V současné době se jedná hlavně o „zahrádkáře“, tj. místní organizaci Českého svazu zahrádkářů, která je v širokém okolí známá především provozováním moštárny. Zásadně se na životě v obci podílí také místní Rybářský klub Kyšice, který se především stará o obecní rybník Parkán, ale pomáhá brigádně i při jiných příležitostech s úpravou obce. Je potěšitelné, že členská základna této organizace sdružuje mladé lidi, kteří jsou ochotni pro obec ve svém volném čase pracovat.
V obci má sídlo soukromá mateřská škola Slunce. Existuje dohoda, na základě které jsou do školky přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v naší obci. Ve školce probíhají pravidelná klubová setkání maminek, o která je velký zájem.
V objektu prodejny potravin je umístěna obecní knihovna, kterou vede pí Holotová a o kterou projevují občané různých věkových kategorií trvalý zájem. V knihovně je umístěn veřejný internet. Otevírací doba knihovny je každou středu od 14.45 do 17.15 hodin.
Kyšice mají svoji obecní kroniku, současným kronikářem je p. Jílek. Souvislé záznamy jsou provedeny od roku 1926 do roku 1954. Práce na kronice byla obnovena v roce 1973.
V obci se již stalo tradicí, že pro občany starší osmdesáti let pořádá kulturní komise setkání s programem, kde jim předává dárkové balíčky. Tato setkání jsou pro obě strany příjemnou možností ke vzpomínání na roky minulé.
V obci se zrodila nová tradice rozsvěcení vánočního stromu na návsi u kapličky o 1. adventní neděli, jedná se o příjemná setkání občanů v čase vánočním, podává se svařené víno a hraje vánoční hudba.
Každoročně obec pořádá „Čarodějnice“ s lampiónovým průvodem obcí. Rovněž každoročně pořádá společně se Rybářským klubem Kyšice na zahájení rybářské sezónydětský den se spoustou her a soutěží pro děti.
Maminky s malými dětmi mohou využívat prolézaček a houpaček na zahradě Mateřské školy Kyšice i po každodenním uzavření školky. Samy maminky tento čas mohou využít i ke kontaktu s ostatními maminkami z obce.

V roce 2018 udělil Český zahrádkářský svaz za mimořádné zásluhy o ČZS a dlouholetou obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí místní organizaci ČZS Kyšice stříbrnou medaili za zásluhy o Český zahrádkářský svaz.

czss

Podnikatelské aktivity v obci

Obec Kyšice neprovozuje žádné vlastní podnikatelské aktivity. Část obecních pozemků je pronajata Hospodářskému družstvu Unhošť, které odvádí nájemné ve formě zimní údržby místních komunikací a sekání trávy na obecních pozemcích.
Pracovní příležitosti pro kyšické občany vytváří firma RYOR – výrobce přírodní kosmetiky, dále firma VESETA – výrobce nápojů a firma TAPO –  prodejce punčochového zboží.
V obci je několik malých podnikatelských subjektů (sklenářství, klempířství, pokrývačství, autoopravna a prodej náhradních dílů na automobily, prodejna rybářských potřeb, pohostinství, pila, stavební projektování, revize elektroinstalací, čalounictví, reklamní agentura apod.), které však nevytvářejí pracovní místa nebo pouze omezený počet.
V obci není žádné ubytovací zařízení, ani soukromé.

Nově postavená cyklostezka Kyšice - Unhošť pro pěší a cyklisty pomocí dotace SROP Stř. kraje v roce 2009 je hojně občany využívána.  V současné době je Stř. krajem zpracovávaná dokumentace cyklistické stezky Hostivice - Kyšice, která zajistí propojení na budovanou cyklostezku Kožova Hora - Malé Kyšice.

Péče o stavební fond a obraz vesnice

Obec Kyšice se snaží uchovat původní půdorys vesnice z dob minulých, v tomto smyslu byla v roce 2004 provedena rozsáhlá rekonstrukce návsi, která upravila půdorys návsi do původního čtvercového tvaru, odvedla dopravu, která doposud vedla středem návsi, na její obvod, čímž došlo k celkovému zklidnění návsi a okolí.

Při rekonstrukcích a opravách budov, rozmístěných po obvodu návsi, se obec snaží zachovat původní charakter a vzhled staveb, případně při rekonstrukcích vyžadovat po stavebnících úpravu v souladu s charakterem původní stavby. Při posuzování a realizaci nové zástavby je důsledně dodržován územní plán obce jakožto hlavní plánovací dokument obce, ve kterém jsou stanovena pravidla pro realizaci nových staveb v jednotlivých zónách obce (nová zástavba navazuje na stávající zástavbu, je stanovena minimální velikost stavební parcely 800m2, je definovaná max. zastavěnost parcely v %, max. výška objektů, tvar střechy apod.). Zrekonstruované obecní budovy čp. 4 a čp. 5 dotvářejí opravený návesní prostor.

Rekonstrukce kaple sv. Floriána z roku 1863 byla dokončena v roce 2007. Byla provedena výměna střešní krytiny a krovů,  provedena sanace zdiva,  výměna oken za nová odpovídající originálním z dochovaných dobových fotografií, výměna masivních vstupních dveří, proběhla elektrifikace objektu kapličky a oprava fasády. Rekonstrukce byla částečně hrazena z dotace, částečně z vlastních zdrojů. Při této příležitosti byly opraveny také dva křížky z konce 19. století, z nichž jeden stojí poblíž kapličky a druhý při hlavní silnici směrem k Valdeku u RD čp.140. V roce 2010 byla provedena oprava historického hodinového stroje a zvonu ve věži kaple, financováno z dotace FROM Stř. kraje. Hodinový stroj a zvon byl prohlášen v roce 2009 kulturní památkou. Chodníky při hlavních komunikacích v ulicích Berounská, Pražská a Karlovarská byly dokončeny v roce 2005, chodník v ulici Braškovské v roce 2010. Bohužel historicky nejcennější objekt, původní zemanská tvrz z 13.století, byla velmi necitlivě v 80.letech minulého století zbourána a na jejím místě postaven skladový areál.

Čístírna odpadních vod v Kyšicích byla nově intenzifikována v roce 2010, financováno z dotace FROM Stř. kraje.

V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce rybníku Parkán (odbahnění, oprava hráze, stavba nového požeráku). Stavba nové vodní nádrže Kyšice v lokalitě pod Kocourkem s příjezdovou cestou ze silnice Kyšice - Unhošť byla dokončena v roce 2015 a byla spolufinancována z dotace ze Státního fondu životního prostředí.

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Interaktivní mapa

mapa

Firmy a služby

Rizika a nebezpečí

CzechPoint

Czechpoint