Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kyšice
Kyšiceokres Kladno

Současnost

O obci Kyšice

Obec Kyšice se rozkládá v jižní části okresu Kladno nedaleko města Unhoště (viz geografické údaje). Rozloha katastru obce je 650 ha, nadmořská výška přibližně 400m. Obec leží v mírně zvlněné krajině, kde převažují pole a louky. Jižním směrem začínají rozsáhlé křivoklátské lesy, vyhledávaná rekreační oblast.

Obec se vytvořila při tvrzi, která zde stála již ve 13.století. První písemná zmínka pochází z roku 1316 (viz historie). Dominantou obce je kaple sv. Floriána, postavená ze sbírky občanů v roce 1863. Ze sbírky a darů občanů byla též postavena v letech 1924 – 25 sokolovna, která se stala po dlouhou dobu centrem kulturního dění v obci. Objekt sokolovny získala obec Kyšice od Obce sokolské (Sokol) v roce 2004. V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce objektu na sportovní a kulturní centrum obce pomocí dotace z ROPu Střední Čechy. Byl zrekonstruován malý a velký sál, salonek, přísálí a přistavěny haly pro squash a lukostřelbu, postaveno venkovní hřiště. Od roku 2018 funguje ve sportovní hale také Sportbar Sokolovna.

V obci Kyšice žije v současné době 636 obyvatel. Průměrný věk obyvatel je 41,26 roku. Dětí do 15-ti let je 84. V obci žije 22 občanů cizí státní příslušnosti.
Z hlediska hygieny životního prostředí je území klasifikováno jako vhodné – velmi vhodné. Je v dobré dopravní dostupnosti Prahy, Kladna, Rakovníka a Berouna.
Občané využívají možnosti zaměstnání ve firmách Ryor - výroba přírodní kosmetiky, Veseta – výroba nápojů a TAPO – výroba a prodej punčochového zboží. V obci je několik osob samostatně výdělečně činných, které nevytvářejí pracovní místa. Místní sdružení zahrádkářů provozuje moštování ovoce.
Pověřeným obecním úřadem pro obec Kyšice je MěÚ Unhošť. Úřadem s rozšířenou působností je Magistrát města Kladna.

Územní plán Obce Kyšice, zpracovatel ing. arch. I.Tichá, pořízený dle platného stavebního zákona, byl schválen 11.4.2011.

Společenský život v obci a aktivity občanůRybník

Činnost různých spolků, organizací a sdružení patřila vždy neodmyslitelně k životu v naší obci. V současné době se jedná hlavně o „zahrádkáře“, tj. místní organizaci Českého svazu zahrádkářů, která je v širokém okolí známá především provozováním moštárny. Zásadně se na životě v obci podílí také místní Rybářský klub Kyšice, který se především stará o obecní rybník Parkán, ale pomáhá brigádně i při jiných příležitostech s úpravou obce. Je potěšitelné, že členská základna této organizace sdružuje mladé lidi, kteří jsou ochotni pro obec ve svém volném čase pracovat.
V obci má sídlo soukromá mateřská škola Slunce. Existuje dohoda, na základě které jsou do školky přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v naší obci. Ve školce probíhají pravidelná klubová setkání maminek, o která je velký zájem.
V objektu prodejny potravin je umístěna obecní knihovna, kterou vede p. Marek Müller a o kterou projevují občané různých věkových kategorií trvalý zájem. V knihovně je umístěn veřejný internet. Otevírací doba knihovny je každou středu od 17:00 do 19:00 hodin.
Kyšice mají svoji obecní kroniku, současným kronikářem je p. Jílek. Souvislé záznamy jsou provedeny od roku 1926 do roku 1954. Práce na kronice byla obnovena v roce 1973.
V obci se již stalo tradicí, že pro občany starší osmdesáti let pořádá kulturní komise setkání s programem, kde jim předává dárkové balíčky. Tato setkání jsou pro obě strany příjemnou možností ke vzpomínání na roky minulé.
V obci se zrodila nová tradice rozsvěcení vánočního stromu na návsi u kapličky o 1. adventní neděli, jedná se o příjemná setkání občanů v čase vánočním, podává se svařené víno a hraje vánoční hudba.
Každoročně obec pořádá „Čarodějnice“ s lampiónovým průvodem obcí. Rovněž každoročně pořádá společně se Rybářským klubem Kyšice na zahájení rybářské sezónydětský den se spoustou her a soutěží pro děti.
Maminky s malými dětmi mohou využívat prolézaček a houpaček na zahradě Mateřské školy Kyšice i po každodenním uzavření školky. Samy maminky tento čas mohou využít i ke kontaktu s ostatními maminkami z obce.

V roce 2018 udělil Český zahrádkářský svaz za mimořádné zásluhy o ČZS a dlouholetou obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí místní organizaci ČZS Kyšice stříbrnou medaili za zásluhy o Český zahrádkářský svaz.

czss

Podnikatelské aktivity v obci

Obec Kyšice neprovozuje žádné vlastní podnikatelské aktivity. Část obecních pozemků je pronajata Hospodářskému družstvu Unhošť, které odvádí nájemné ve formě zimní údržby místních komunikací a sekání trávy na obecních pozemcích.
Pracovní příležitosti pro kyšické občany vytváří firma RYOR – výrobce přírodní kosmetiky, dále firma VESETA – výrobce nápojů a firma TAPO –  prodejce punčochového zboží.
V obci je několik malých podnikatelských subjektů (sklenářství, klempířství, pokrývačství, autoopravna a prodej náhradních dílů na automobily, prodejna rybářských potřeb, pohostinství, pila, stavební projektování, revize elektroinstalací, čalounictví, reklamní agentura apod.), které však nevytvářejí pracovní místa nebo pouze omezený počet.
V obci není žádné ubytovací zařízení, ani soukromé.

Nově postavená cyklostezka Kyšice - Unhošť pro pěší a cyklisty pomocí dotace SROP Stř. kraje v roce 2009 je hojně občany využívána.  V současné době je Stř. krajem zpracovávaná dokumentace cyklistické stezky Hostivice - Kyšice, která zajistí propojení na budovanou cyklostezku Kožova Hora - Malé Kyšice.

Péče o stavební fond a obraz vesnice

Obec Kyšice se snaží uchovat původní půdorys vesnice z dob minulých, v tomto smyslu byla v roce 2004 provedena rozsáhlá rekonstrukce návsi, která upravila půdorys návsi do původního čtvercového tvaru, odvedla dopravu, která doposud vedla středem návsi, na její obvod, čímž došlo k celkovému zklidnění návsi a okolí.

Při rekonstrukcích a opravách budov, rozmístěných po obvodu návsi, se obec snaží zachovat původní charakter a vzhled staveb, případně při rekonstrukcích vyžadovat po stavebnících úpravu v souladu s charakterem původní stavby. Při posuzování a realizaci nové zástavby je důsledně dodržován územní plán obce jakožto hlavní plánovací dokument obce, ve kterém jsou stanovena pravidla pro realizaci nových staveb v jednotlivých zónách obce (nová zástavba navazuje na stávající zástavbu, je stanovena minimální velikost stavební parcely 800m2, je definovaná max. zastavěnost parcely v %, max. výška objektů, tvar střechy apod.). Zrekonstruované obecní budovy čp. 4 a čp. 5 dotvářejí opravený návesní prostor.

Rekonstrukce kaple sv. Floriána z roku 1863 byla dokončena v roce 2007. Byla provedena výměna střešní krytiny a krovů,  provedena sanace zdiva,  výměna oken za nová odpovídající originálním z dochovaných dobových fotografií, výměna masivních vstupních dveří, proběhla elektrifikace objektu kapličky a oprava fasády. Rekonstrukce byla částečně hrazena z dotace, částečně z vlastních zdrojů. Při této příležitosti byly opraveny také dva křížky z konce 19. století, z nichž jeden stojí poblíž kapličky a druhý při hlavní silnici směrem k Valdeku u RD čp.140. V roce 2010 byla provedena oprava historického hodinového stroje a zvonu ve věži kaple, financováno z dotace FROM Stř. kraje. Hodinový stroj a zvon byl prohlášen v roce 2009 kulturní památkou. Chodníky při hlavních komunikacích v ulicích Berounská, Pražská a Karlovarská byly dokončeny v roce 2005, chodník v ulici Braškovské v roce 2010. Bohužel historicky nejcennější objekt, původní zemanská tvrz z 13.století, byla velmi necitlivě v 80.letech minulého století zbourána a na jejím místě postaven skladový areál.

Čístírna odpadních vod v Kyšicích byla nově intenzifikována v roce 2010, financováno z dotace FROM Stř. kraje.

V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce rybníku Parkán (odbahnění, oprava hráze, stavba nového požeráku). Stavba nové vodní nádrže Kyšice v lokalitě pod Kocourkem s příjezdovou cestou ze silnice Kyšice - Unhošť byla dokončena v roce 2015 a byla spolufinancována z dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Interaktivní mapa

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky