Navigace

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník:

  • informace ústní okamžité - zdarma
  • informace běžně k dispozici, tzn. ne starší než 1 rok , bez zpracování: paušál 10,- Kč + 3,- Kč za každý list A4
  • informace zveřejněné (bez zpracování): paušál 10,- Kč + 5,- Kč za každý list A4
  • informace starší než 1 rok nebo informace vyžadující zpracování: 60,- Kč za každých započatých 30 minut vyhledávání nebo zpracování + 3,- Kč za každý list A4
  • poštovné - dle sazebníku České pošty

 

Za poskytnutí informace je požadováno uhrazení příslušného poplatku buď v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním platebním stykem na účet u KB Kladno číslo 51-5239500237/0100. Informace (mimo okamžité ústní) bude tazateli předána či zaslána až po uhrazení příslušného poplatku.